Szkółka   Gamedev Skills


Odnajdywanie najkrótszej ścieżki (1)
Dynamika (1)
Równania różniczkowe (1)
Geometria klasyczna (1)
Analiza matematyczna (1)
Algebra liniowa (1)
Język skryptowy (1)
PlayN Framework (1)
Memory manager(C/C++) (1)
Unreal Development Kit (1)
Unity3D (1)
Esenthel Engine (1)
Virtual File System (1)
DirectX Graphics - Podstawy (1)
OpenGL - zaawansowany (1)
HTML5 - Canvas (1)
Texture splatting (1)
Shadow mapping (1)
Renderowanie terenu (1)
Usuwanie niewidocznych powierzchni (1)
WebGL (1)
Bumpmapping (1)
OpenGL - Podstawy (1)
JavaScript - Zaawansowany (1)
Unity (1)
Android (1)
MySQL - Podstawy (1)
Python - Podstawy (1)
JavaScript (1)
C++ (1)