Analiza matematyczna


#1

Użytkownik musi wiedzieć co to jest całka, pochodna itd. Niezbędne do programowania grafiki i wszystkiego co się wiąże z fizyką.

Source: skill_analiza-matematyczna_id