Atum engine is here

game-design
gamedev

#1

Ten wpis został oflagowany przez społeczność i został tymczasowo ukryty.


#3

Now precompiled binarias of Atum engine are available via github - https://github.com/ENgineE777/Atum/releases/tag/Public