Dynamika


#1

Głównym zadaniem dynamiki jest opis ruchu ciał pod działaniem samych sił. W zależności od tego, jakim modelem mechanicznym dynamika się zajmuje, wyróżniamy dynamikę punktu materialnego, bryły sztywnej, dynamikę płynów.

Source: skill_dynamika_id