Geometria klasyczna


#1

Znajomość podstawowych twierdzeń, które bywają przydatne np. przy problemie detekcji kolizji.

Source: skill_geometria-klasyczna_id