JavaScript - Zaawansowany


#1

Znajomość problemów związanych z wydajnością skryptów pisanych w JS, bezpieczeństwie i kompatybilności z różnymi silnikami JS(Rhino, V8 i inne).

Source: skill_javascript-zaawansowany_id