Język skryptowy


#1

Jakie funkcje może pełnić język skryptowy w silniku gry, jakie są metody wdrażania gotowych silników skryptowych.

Source: skill_jezyk-skryptowy_id