[Kraków] Game Engine Software Developer, 7,5-15k


#1

:nerd_face: Game Engine Software Developer
:money_with_wings: 7 500 - 15 000 PLN gross
:earth_africa: Novomatic Technologies Poland | Zabierzów, Krakowska 368, Kraków

:point_right: Wymagania:
:arrow_right: Java :small_orange_diamond::small_orange_diamond::small_orange_diamond::small_orange_diamond:
:arrow_right: Maven :small_orange_diamond::small_orange_diamond::small_orange_diamond::small_orange_diamond:
:arrow_right: Git :small_orange_diamond::small_orange_diamond::small_orange_diamond:
:arrow_right: Unit :small_orange_diamond::small_orange_diamond::small_orange_diamond:
:arrow_right: Dagger :small_orange_diamond::small_orange_diamond::small_orange_diamond:
:arrow_right: Guice :small_orange_diamond::small_orange_diamond::small_orange_diamond:
:arrow_right: solid :small_orange_diamond::small_orange_diamond::small_orange_diamond:
:arrow_right: LWJGL :small_orange_diamond::small_orange_diamond:
:arrow_right: OpenGL :small_orange_diamond::small_orange_diamond:
:arrow_right: libGDX :small_orange_diamond::small_orange_diamond:

Aplikuj bezpośrednio przez link poniżej :arrow_heading_down:
:fire: http://bit.ly/2KpkD9o :fire: