Memory manager(C/C++)


#1

Zarządzanie alokacją i dealokacją pamięci w silniku. Kiedy warto stosować, jakie są sposoby implementacji, gotowe rozwiązania.

Source: skill_memory-managercc_id