Niedziałający Skrypt C# (Rigidbody AddForce)


#1

Oto skrypt który nie chce mi się wykonać, nie mogę znaleźć przyczyny problemu.
(Platformówka 2.5D)

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class PlayerControler : MonoBehaviour {

//component + speed
Rigidbody rb;
public float movementSpeed = 10f;
//all ways
bool right;
bool left;
bool up;

//get start component
void Start () 
{
	rb = GetComponent<Rigidbody> ();
}

//on frame
void Update () 
{
	if (Input.GetKeyDown (KeyCode.RightArrow))
	{
		right = true;
	}

	if (Input.GetKeyDown (KeyCode.LeftArrow)) 
	{
		left = true;
	}

	if (Input.GetKeyDown (KeyCode.UpArrow)) 
	{
		up = true;
	}
}

//on game time
void fixedUpdate()
{
	if (right == true) 
	{
		rb.AddForce (Vector3.right * movementSpeed);
	}

	if (left == true) 
	{
		rb.AddForce (Vector3.left * movementSpeed);
	}

	if (up == true) 
	{
		rb.AddForce (Vector3.up, ForceMode.Impulse);
	}

}

}

Proszę więc o pomoc w rozwiązaniu problemu i doradzenie czym mógłbym zastąpić AddForce (Musi być Rigidbody)

Z góry dziękuje za wszelkie porady i rozwiązania .


#2

Pierwsze co wpadło mi w oko to “fixedUpdate” z małej litery :stuck_out_tongue: Poprawna metoda to FixedUpdate


#3

FACEPALM

Dzięki za pomoc.