PlayN Framework


#1

Framework do tworzenia aplikacji, które można opublikować na N >= 5 platformach. Strona domowa: http://code.google.com/p/playn/

Source: skill_playn-framework_id