Poszukuję programisty do projektu - rendering ruchu ludzi w 3D


#1

Potrzebuję programisty do pracy nad kodem wizualizującym ruch dużych grup osób (setki, tysiące) po zadanej trasie (ustalanie trasy i oddziaływanie osób nie jest częścią zadania, chodzi o sam kod renderujący, przy założeniu że sceną/viewportem można manipulować tj. pan, rotate, zoom itp. )
Chodzi o optymalizację renderingu w celu osiągnięcia jak największej wydajności korzystając z instancjonowania rigowanych i teksturowanych postaci, LOD, frustum culling i innych adekwatnych metod.
Technologia: Preferowany wstępnie DirectX z kodem SharpDX lub ewentualnie C++.
Możliwe rozważenie innych.
Budżet zlecenia do ustalenia w rozmowach z potencjalnym wykonawcą (10000+).
Możliwa umowa zlecenie, dzieło, faktura. Możliwa dłuższa współpraca.