Praca przy portowaniu gier Xbox


#1

Praca przy portowaniu gier

100% remote
Wymagane doswiadczenie (przynajmniej 1 release na Xbox)
Wymagany angielski