Resource fork, Finder information, or similar detritus not allowed


#1

/Users/OPT-s/Library/Developer/Xcode/DerivedData/FreeZe-cixzjojpavlvjibyhooxplsptkjk/Build/Intermediates.noindex/ArchiveIntermediates/FreeZe/InstallationBuildProductsLocation/Applications/FreeZe.app: resource fork, Finder information, or similar detritus not allowed
Command CodeSign failed with a nonzero exit code

Witam, mam błąd przy użyciu Archive, a rozwiązanie z https://stackoverflow.com/questions/39652867/code-sign-error-in-macos-high-sierra-xcode-resource-fork-finder-information nie działa. Prosił bym o w miarę szybką odpowiedź :slight_smile: