Story Designer


#1

Osoba zajmująca się projektowaniem założeń gry, tworzeniem świata, oraz scenariusza

Source: skill_story-designer_id