Texture splatting


#1

Do czego służy, kiedy warto stosować tą technikę renderowania, słabe i mocne strony.

Source: skill_texture-splatting_id