The Book Of Shaders


#1

Jakiś czas temu zainteresowałem się pisaniem shaderów w GLSL, i po kilku tygodniach trafiłem na stronę

jest to interaktywna książka na temat GLSL, dodatkowo podaje inne źródła do nauki spokrewnionych tematów, jak OpenGL, WebGL, a nawet podręczniki do matematyki (kolizje, wektory, odbicia itd.).