UE 4.26 Problem ze spakowaniem paczki na androida


#1

Witam całą społeczność forum.

Jestem na ostatniej prostej z moim pierwszym projektem robionym całkowicie bez kursu. Uważam, że gra którą tworzę (moja interpretacja tetrisa) najbardziej pasuje do platform mobilnych, dlatego od już ponad tygodnia próbuje spakować ją na androida, ale cały czas mam z tym problemy.

Opisywałem problem, na facebookowej grupie, zrzeszającej programistów, na forum unrealengine oraz w anwerhubie unrealengine - ale nigdzie nie znalazłem pomocy.

Zrobiłem wszystko tak jak na poradnikach pakowania na androida na kanale Vic3Versa na YouTube - próbowałem wrzucić linki, ale myślę, że te dwa linki do screenshotów na końcu postu są ważniejsze (co ma na celu ten limit poza frustrowaniem nowych użytkowników ???)

Pakowanie na Windowsa działa bez problemu.

Pakowanie na androida rozpoczyna się - nie otwiera się przeglądarka ze stroną dokumentacji unrealengine, jednak kończy się błędem - “Exit Code=-1073741795”

Załączam output log:

Outputlog

LogUObjectHash: Compacting FUObjectHashTables data took 17.72ms
LogMainFrame: Project does not require temp target
LogLauncherProfile: Found promoted target with matching version at …/…/…/Engine/Binaries/Android/UE4Game.target
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): Running AutomationTool…
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): Parsing command line: -ScriptsForProject=“D:/Tetris/Tetris - Slowa/Tetris.uproject” BuildCookRun -nocompileeditor -installed -nop4 -project=“D:/Tetris/Tetris - Slowa/Tetris.uproject” -cook -stage -archive -archivedirectory=“C:/Users/kusza/OneDrive/Pulpit/TetrisSpakowany/Nowy folder” -package -ue4exe=E:\UE
_4.26\Engine\Binaries\Win64\UE4Editor-Cmd.exe -ddc=InstalledDerivedDataBackendGraph -pak -prereqs -nodebuginfo -targetplatform=Android -cookflavor=Multi -clientconfig=Development -utf8output
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): Setting up ProjectParams for D:\Tetris\Tetris - Slowa\Tetris.uproject
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): ********** COOK COMMAND STARTED **********
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): Running UE4Editor Cook for project D:\Tetris\Tetris - Slowa\Tetris.uproject
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): Commandlet log file is E:\UE_4.26\Engine\Programs\AutomationTool\Saved\Cook-2021.02.03-23.25.00.txt
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): Running: E:\UE_4.26\Engine\Binaries\Win64\UE4Editor-Cmd.exe “D:\Tetris\Tetris - Slowa\Tetris.uproject” -run=Cook -TargetPlatform=Android_Multi -fileopenlog -ddc=InstalledDerivedDataBackendGraph -unversioned -abslog=E:\UE_4.26\Engine\Programs\AutomationTool\Saved\Cook-2021.02.03-23.25.00.txt -stdout -Cras
hForUAT -unattended -NoLogTimes -UTF8Output
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogInit: Display: Running engine for game: Tetris
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogHAL: Display: Platform has ~ 6 GB [6441717760 / 8589934592 / 6], which maps to Smaller [LargestMinGB=32, LargerMinGB=12, DefaultMinGB=8, SmallerMinGB=6, SmallestMinGB=0)
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘AllDesktop’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Android’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Android_ASTC’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Android_DXT’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Android_ETC2’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘AndroidClient’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Android_ASTCClient’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Android_DXTClient’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Android_ETC2Client’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Android_Multi’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Android_MultiClient’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘IOSClient’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘IOS’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Linux’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘LinuxNoEditor’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘LinuxClient’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘LinuxServer’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘LinuxAArch64NoEditor’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘LinuxAArch64Client’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘LinuxAArch64Server’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Lumin’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘LuminClient’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘MacNoEditor’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Mac’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘MacClient’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘MacServer’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘TVOSClient’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘TVOS’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘WindowsNoEditor’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Windows’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘WindowsClient’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘WindowsServer’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogTargetPlatformManager: Display: Building Assets For Android_Multi
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogAudioDebug: Display: Lib vorbis DLL was dynamically loaded.
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogShaderCompilers: Display: Using XGE Controller for Shader Compilation.
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogDerivedDataCache: Display: Max Cache Size: 512 MB
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogDerivedDataCache: Display: Loaded Boot cache: C:/Users/kusza/AppData/Local/UnrealEngine/4.26/DerivedDataCache/Boot.ddc
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogDerivedDataCache: Display: Pak cache opened for reading …/…/…/Engine/DerivedDataCache/Compressed.ddp.
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogDerivedDataCache: Display: Performance to C:/Users/kusza/AppData/Local/UnrealEngine/Common/DerivedDataCache: Latency=0.17ms. RandomReadSpeed=41.86MBs, RandomWriteSpeed=2.85MBs. Assigned SpeedClass ‘Local’
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogAudioCaptureCore: Display: No Audio Capture implementations found. Audio input will be silent.
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogAudioCaptureCore: Display: No Audio Capture implementations found. Audio input will be silent.
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogCook: Display: CookSettings for Memory: MemoryMaxUsedVirtual 0MiB, MemoryMaxUsedPhysical 16384MiB, MemoryMinFreeVirtual 0MiB, MemoryMinFreePhysical 1024MiB
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogCook: Display: Mobile HDR setting 1
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogCook: Display: Creating asset registry
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogCook: Display: Discovering localized assets for cultures: en
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogCook: Display: Clearing all cooked content for platform Android_Multi
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogCook: Display: Sandbox cleanup took 0.392 seconds for platforms Android_Multi
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogCook: Display: Cooked packages 0 Packages Remain 379 Total 379
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogCook: Display: Cook Diagnostics: OpenFileHandles=160, VirtualMemory=356MiB
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): Took 77,5475117s to run UE4Editor-Cmd.exe, ExitCode=-1073741795
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): ERROR: Cook failed.
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): (see C:\Users\kusza\AppData\Roaming\Unreal Engine\AutomationTool\Logs\E+UE_4.26\Log.txt for full exception trace)
PackagingResults: Error: Cook failed.
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): AutomationTool exiting with ExitCode=25 (Error_UnknownCookFailure)
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): BUILD FAILED
PackagingResults: Error: Unknown Cook Failure

Screeny z ustawien projektu

Wszystkie lokalizacje zgadzają się z miejscami, gdzie zainstalowane są SDK,NDK i JDK

Wgrane SDK w Android studio:

https://drive.google.com/file/d/1vo3I1MEAii3ONcWnNzWm27-XQaSk9kPm/view?usp=sharing

Zmienne środowiskowe :

https://drive.google.com/file/d/1y2t05xHrD1XgCM-ykgaAILUbZiAHzael/view?usp=sharing

W czystym nowym projekcie dzieje się dokładnie to samo.

Z góry dzięki za pomoc koledzy, pozdrawiam.


#2

musiałbyś pokazać co tam się znajduje, z tego tu logu wygląda jak problem z teksturami


#3

W zmiennych środowiskowych widzę, że masz SDK na OneDrive, może UE nie ma do tego dostępu? Przenieś to na C:/sdk i spróbuj.

Ciężko powiedzieć co to może być, bo z loga niewiele wynika, trzeba próbować na czuja :smiley:


#4

Wrzucam tego pełnego loga z podanego pliku.

musiałbyś pokazać co tam się znajduje, z tego tu logu wygląda jak problem z teksturami

Twoja sugestia przypomniała mi o ostrzeżeniu, które pojawia się przy tworzeniu nowego projektu jeśli wybierze się platformy mobilne i startercontent (z którego używam kilku materiałów). Stwierdziłem, ze zrobię czysty projekt na mobilne bez starter contentu i sprawdze czy zadziała, jednak to nic nie dało.

Wrzucam tego loga, który napisałeś :

log.txt

Automation.ParseCommandLine: Parsing command line: -ScriptsForProject=“D:/Tetris/Tetris - Slowa/Tetris.uproject” BuildCookRun -nocompileeditor -installed -nop4 -project=“D:/Tetris/Tetris - Slowa/Tetris.uproject” -cook -stage -archive -archivedirectory=C:/Users/kusza/OneDrive/Pulpit/testy -package -ue4exe=E:\UE_4.26\Engine\Binaries\Win64\UE4Editor-Cmd.exe -ddc=InstalledDerivedDataBackendGraph -pak -prereqs -nodebuginfo -targetplatform=Android -cookflavor=Multi -clientconfig=Development -utf8output
Automation.Process: Setting up command environment.
InternalUtils.SafeFileExists: SafeFileExists E:\UE_4.26\Engine\Binaries\DotNET\AutomationTool.exe=True
InternalUtils.GetEnvironmentVariable: GetEnvironmentVariable uebp_LOCAL_ROOT=
InternalUtils.GetEnvironmentVariable: GetEnvironmentVariable uebp_LOCAL_ROOT=
InternalUtils.GetEnvironmentVariable: GetEnvironmentVariable uebp_EngineSavedFolder=
CommandUtils.SetEnvVar: SetEnvVar uebp_EngineSavedFolder=E:/UE_4.26/Engine/Programs/AutomationTool/Saved
InternalUtils.GetEnvironmentVariable: GetEnvironmentVariable uebp_EngineSavedFolder=E:/UE_4.26/Engine/Programs/AutomationTool/Saved
InternalUtils.GetEnvironmentVariable: GetEnvironmentVariable uebp_CSVFile=
InternalUtils.GetEnvironmentVariable: GetEnvironmentVariable uebp_LogFolder=
InternalUtils.GetEnvironmentVariable: GetEnvironmentVariable uebp_LOCAL_ROOT=E:/UE_4.26
CommandUtils.SetEnvVar: SetEnvVar uebp_LogFolder=C:/Users/kusza/AppData/Roaming/Unreal Engine/AutomationTool/Logs/E+UE_4.26
InternalUtils.SafeDeleteFile: SafeDeleteFile C:\Users\kusza\AppData\Roaming\Unreal Engine\AutomationTool\Logs\E+UE_4.26\Cook-2021.02.04-11.15.07.txt
InternalUtils.SafeDeleteFile: SafeDeleteFile C:\Users\kusza\AppData\Roaming\Unreal Engine\AutomationTool\Logs\E+UE_4.26\Log.txt
InternalUtils.GetEnvironmentVariable: GetEnvironmentVariable uebp_FinalLogFolder=
CommandUtils.SetEnvVar: SetEnvVar uebp_FinalLogFolder=C:/Users/kusza/AppData/Roaming/Unreal Engine/AutomationTool/Logs/E+UE_4.26
InternalUtils.SafeFileExists: SafeFileExists C:\WINDOWS\system32\robocopy.exe=True
InternalUtils.SafeFileExists: SafeFileExists C:\WINDOWS\system32\mount.exe=False
InternalUtils.SafeFileExists: SafeFileExists C:\WINDOWS\Sysnative\mount.exe=False
InternalUtils.SafeFileExists: SafeFileExists C:\WINDOWS\system32\cmd.exe=True
CommandUtils.SetEnvVar: SetEnvVar MallocNanoZone=0
InternalUtils.GetEnvironmentVariable: GetEnvironmentVariable uebp_UATChildInstance=0
WindowsPlatform.FindVisualStudioInstallations: Found Visual Studio installation: D:\Visual communitz (Product=Microsoft.VisualStudio.Product.Community, Version=16.7.30503.244)
AndroidPlatformFactory.RegisterBuildPlatforms: UnrealBuildTool.AndroidPlatformSDK using manually installed SDK -23
IOSPlatformFactory.RegisterBuildPlatforms: UnrealBuildTool.IOSPlatformSDK has no valid SDK
LinuxPlatformFactory.RegisterBuildPlatforms: UnrealBuildTool.LinuxPlatformSDK has no valid SDK
WindowsPlatformFactory.RegisterBuildPlatforms: UnrealBuildTool.WindowsPlatformSDK using manually installed SDK
ScriptCompiler.FindAndCompileAllScripts: Found 16 project files in 1,518s
ScriptCompiler.FindAndCompileAllScripts: E:\UE_4.26\Engine\Source\Programs\AutomationTool\AllDesktop\AllDesktop.Automation.csproj
ScriptCompiler.FindAndCompileAllScripts: E:\UE_4.26\Engine\Source\Programs\AutomationTool\Android\Android.Automation.csproj
ScriptCompiler.FindAndCompileAllScripts: E:\UE_4.26\Engine\Source\Programs\AutomationTool\AutomationUtils\AutomationUtils.Automation.csproj
ScriptCompiler.FindAndCompileAllScripts: E:\UE_4.26\Engine\Source\Programs\AutomationTool\BuildGraph\BuildGraph.Automation.csproj
ScriptCompiler.FindAndCompileAllScripts: E:\UE_4.26\Engine\Source\Programs\AutomationTool\Gauntlet\Gauntlet.Automation.csproj
ScriptCompiler.FindAndCompileAllScripts: E:\UE_4.26\Engine\Source\Programs\AutomationTool\HoloLens\HoloLens.Automation.csproj
ScriptCompiler.FindAndCompileAllScripts: E:\UE_4.26\Engine\Source\Programs\AutomationTool\IOS\IOS.Automation.csproj
ScriptCompiler.FindAndCompileAllScripts: E:\UE_4.26\Engine\Source\Programs\AutomationTool\Linux\Linux.Automation.csproj
ScriptCompiler.FindAndCompileAllScripts: E:\UE_4.26\Engine\Source\Programs\AutomationTool\Localization\Localization.Automation.csproj
ScriptCompiler.FindAndCompileAllScripts: E:\UE_4.26\Engine\Source\Programs\AutomationTool\Lumin\Lumin.Automation.csproj
ScriptCompiler.FindAndCompileAllScripts: E:\UE_4.26\Engine\Source\Programs\AutomationTool\Mac\Mac.Automation.csproj
ScriptCompiler.FindAndCompileAllScripts: E:\UE_4.26\Engine\Source\Programs\AutomationTool\OneSkyLocalization\OneSkyLocalization.Automation.csproj
ScriptCompiler.FindAndCompileAllScripts: E:\UE_4.26\Engine\Source\Programs\AutomationTool\Scripts\AutomationScripts.Automation.csproj
ScriptCompiler.FindAndCompileAllScripts: E:\UE_4.26\Engine\Source\Programs\AutomationTool\TVOS\TVOS.Automation.csproj
ScriptCompiler.FindAndCompileAllScripts: E:\UE_4.26\Engine\Source\Programs\AutomationTool\Win\Win.Automation.csproj
ScriptCompiler.FindAndCompileAllScripts: E:\UE_4.26\Engine\Source\Programs\AutomationTool\XLocLocalization\XLocLocalization.Automation.csproj
ScriptCompiler.FindAndCompileAllScripts: Parsed project files in 0,112s
ScriptCompiler.LoadAutomationAssemblies: Loading script DLL: E:\UE_4.26\Engine\Binaries\DotNET\AutomationScripts\AllDesktop\AllDesktop.Automation.dll
ScriptCompiler.LoadAutomationAssemblies: Loading script DLL: E:\UE_4.26\Engine\Binaries\DotNET\AutomationScripts\Android\Android.Automation.dll
ScriptCompiler.LoadAutomationAssemblies: Loading script DLL: E:\UE_4.26\Engine\Binaries\DotNET\AutomationUtils.Automation.dll
ScriptCompiler.LoadAutomationAssemblies: Loading script DLL: E:\UE_4.26\Engine\Binaries\DotNET\AutomationScripts\BuildGraph.Automation.dll
ScriptCompiler.LoadAutomationAssemblies: Loading script DLL: E:\UE_4.26\Engine\Binaries\DotNET\AutomationScripts\Gauntlet.Automation.dll
ScriptCompiler.LoadAutomationAssemblies: Loading script DLL: E:\UE_4.26\Engine\Binaries\DotNET\AutomationScripts\HoloLens\HoloLens.Automation.dll
ScriptCompiler.LoadAutomationAssemblies: Loading script DLL: E:\UE_4.26\Engine\Binaries\DotNET\AutomationScripts\IOS\IOS.Automation.dll
ScriptCompiler.LoadAutomationAssemblies: Loading script DLL: E:\UE_4.26\Engine\Binaries\DotNET\AutomationScripts\Linux\Linux.Automation.dll
ScriptCompiler.LoadAutomationAssemblies: Loading script DLL: E:\UE_4.26\Engine\Binaries\DotNET\AutomationScripts\Localization.Automation.dll
ScriptCompiler.LoadAutomationAssemblies: Loading script DLL: E:\UE_4.26\Engine\Binaries\DotNET\AutomationScripts\Lumin\Lumin.Automation.dll
ScriptCompiler.LoadAutomationAssemblies: Loading script DLL: E:\UE_4.26\Engine\Binaries\DotNET\AutomationScripts\Mac\Mac.Automation.dll
ScriptCompiler.LoadAutomationAssemblies: Loading script DLL: E:\UE_4.26\Engine\Binaries\DotNET\AutomationScripts\OneSkyLocalization.Automation.dll
ScriptCompiler.LoadAutomationAssemblies: Loading script DLL: E:\UE_4.26\Engine\Binaries\DotNET\AutomationScripts\AutomationScripts.Automation.dll
ScriptCompiler.LoadAutomationAssemblies: Loading script DLL: E:\UE_4.26\Engine\Binaries\DotNET\AutomationScripts\TVOS\TVOS.Automation.dll
ScriptCompiler.LoadAutomationAssemblies: Loading script DLL: E:\UE_4.26\Engine\Binaries\DotNET\AutomationScripts\Win.Automation.dll
ScriptCompiler.LoadAutomationAssemblies: Loading script DLL: E:\UE_4.26\Engine\Binaries\DotNET\AutomationScripts\XLocLocalization.Automation.dll
ScriptCompiler.FindAndCompileAllScripts: Loaded assemblies in 0,173s
InternalUtils.SafeFileExists: SafeFileExists D:\Tetris\Tetris - Slowa\Tetris.uproject=True
InternalUtils.SafeFileExists: SafeFileExists D:\Tetris\Tetris - Slowa\Tetris.uproject=True
BuildCookRun.SetupParams: Setting up ProjectParams for D:\Tetris\Tetris - Slowa\Tetris.uproject
ProjectUtils.ConfigureEnabledPluginForTarget: Ignoring plugin ‘EasyFileDialog’ for platform/configuration
ProjectUtils.ConfigureEnabledPluginForTarget: Ignoring plugin ‘FileSystemLibrary’ for platform/configuration
ProjectUtils.ConfigureEnabledPluginForTarget: Ignoring plugin ‘LuminPlatformFeatures’ due to unsupported platform in plugin descriptor
ProjectUtils.ConfigureEnabledPluginForTarget: Ignoring plugin ‘MagicLeapMedia’ due to unsupported platform in plugin descriptor
ProjectUtils.ConfigureEnabledPluginForTarget: Ignoring plugin ‘MagicLeapPassableWorld’ due to unsupported platform in plugin descriptor
ProjectUtils.ConfigureEnabledPluginForTarget: Ignoring plugin ‘MagicLeap’ due to unsupported platform in plugin descriptor
ProjectUtils.ConfigureEnabledPluginForTarget: Ignoring plugin ‘OnlineSubsystemIOS’ due to unsupported platform in plugin descriptor
ProjectUtils.ConfigureEnabledPluginForTarget: Ignoring plugin ‘PostSplashScreen’ due to unsupported platform in plugin descriptor
ProjectUtils.ConfigureEnabledPluginForTarget: Ignoring plugin ‘SteamVR’ due to unsupported platform in plugin descriptor
ProjectUtils.ConfigureEnabledPluginForTarget: Ignoring plugin ‘LuminPlatformFeatures’ due to unsupported platform in plugin descriptor
ProjectUtils.ConfigureEnabledPluginForTarget: Ignoring plugin ‘MagicLeapMedia’ due to unsupported platform in plugin descriptor
ProjectUtils.ConfigureEnabledPluginForTarget: Ignoring plugin ‘MagicLeapPassableWorld’ due to unsupported platform in plugin descriptor
ProjectUtils.ConfigureEnabledPluginForTarget: Ignoring plugin ‘MagicLeap’ due to unsupported platform in plugin descriptor
ProjectUtils.ConfigureEnabledPluginForTarget: Ignoring plugin ‘OnlineSubsystemIOS’ due to unsupported platform in plugin descriptor
ProjectUtils.ConfigureEnabledPluginForTarget: Ignoring plugin ‘PostSplashScreen’ due to unsupported platform in plugin descriptor
ProjectUtils.ConfigureEnabledPluginForTarget: Ignoring plugin ‘SteamVR’ due to unsupported platform in plugin descriptor
ProjectParams.ValidateAndLog: Project Params **************
ProjectParams.ValidateAndLog: AdditionalServerMapParams=
ProjectParams.ValidateAndLog: Archive=True
ProjectParams.ValidateAndLog: ArchiveMetaData=False
ProjectParams.ValidateAndLog: CreateAppBundle=True
ProjectParams.ValidateAndLog: BaseArchiveDirectory=C:\Users\kusza\OneDrive\Pulpit\testy
ProjectParams.ValidateAndLog: BaseStageDirectory=D:\Tetris\Tetris - Slowa\Saved\StagedBuilds
ProjectParams.ValidateAndLog: Build=False
ProjectParams.ValidateAndLog: SkipBuildClient=False
ProjectParams.ValidateAndLog: SkipBuildEditor=False
ProjectParams.ValidateAndLog: Cook=True
ProjectParams.ValidateAndLog: Clean=
ProjectParams.ValidateAndLog: Client=False
ProjectParams.ValidateAndLog: ClientConfigsToBuild=Development
ProjectParams.ValidateAndLog: ClientCookedTargets=UE4Game
ProjectParams.ValidateAndLog: ClientTargetPlatform=Android
ProjectParams.ValidateAndLog: Compressed=False
ProjectParams.ValidateAndLog: AdditionalPakOptions=
ProjectParams.ValidateAndLog: AdditionalIoStoreOptions=
ProjectParams.ValidateAndLog: CookOnTheFly=False
ProjectParams.ValidateAndLog: CookOnTheFlyStreaming=False
ProjectParams.ValidateAndLog: UnversionedCookedContent=True
ProjectParams.ValidateAndLog: SkipCookingEditorContent=False
ProjectParams.ValidateAndLog: NumCookersToSpawn=0
ProjectParams.ValidateAndLog: GeneratePatch=False
ProjectParams.ValidateAndLog: AddPatchLevel=False
ProjectParams.ValidateAndLog: StageBaseReleasePaks=False
ProjectParams.ValidateAndLog: GenerateRemaster=False
ProjectParams.ValidateAndLog: DiscVersion=
ProjectParams.ValidateAndLog: CreateReleaseVersion=
ProjectParams.ValidateAndLog: BasedOnReleaseVersion=
ProjectParams.ValidateAndLog: DLCFile=
ProjectParams.ValidateAndLog: DLCIncludeEngineContent=False
ProjectParams.ValidateAndLog: DLCPakPluginFile=False
ProjectParams.ValidateAndLog: DiffCookedContentPath=
ProjectParams.ValidateAndLog: AdditionalCookerOptions=
ProjectParams.ValidateAndLog: DedicatedServer=False
ProjectParams.ValidateAndLog: DirectoriesToCook=
ProjectParams.ValidateAndLog: DDCGraph=InstalledDerivedDataBackendGraph
ProjectParams.ValidateAndLog: CulturesToCook= (Use Defaults)
ProjectParams.ValidateAndLog: EditorTargets=
ProjectParams.ValidateAndLog: Foreign=False
ProjectParams.ValidateAndLog: IsCodeBasedProject=False
ProjectParams.ValidateAndLog: IsProgramTarget=False
ProjectParams.ValidateAndLog: IterativeCooking=False
ProjectParams.ValidateAndLog: IterateSharedCookedBuild=
ProjectParams.ValidateAndLog: IterateSharedBuildUsePrecompiledExe=False
ProjectParams.ValidateAndLog: CookAll=False
ProjectParams.ValidateAndLog: CookPartialGC=False
ProjectParams.ValidateAndLog: CookInEditor=False
ProjectParams.ValidateAndLog: CookMapsOnly=False
ProjectParams.ValidateAndLog: Deploy=False
ProjectParams.ValidateAndLog: IterativeDeploy=False
ProjectParams.ValidateAndLog: FastCook=False
ProjectParams.ValidateAndLog: LogWindow=False
ProjectParams.ValidateAndLog: Manifests=False
ProjectParams.ValidateAndLog: MapToRun=
ProjectParams.ValidateAndLog: NoClient=False
ProjectParams.ValidateAndLog: NumClients=0
ProjectParams.ValidateAndLog: NoDebugInfo=True
ProjectParams.ValidateAndLog: SeparateDebugInfo=False
ProjectParams.ValidateAndLog: MapFile=False
ProjectParams.ValidateAndLog: NoCleanStage=False
ProjectParams.ValidateAndLog: NoXGE=False
ProjectParams.ValidateAndLog: MapsToCook=
ProjectParams.ValidateAndLog: MapIniSectionsToCook=
ProjectParams.ValidateAndLog: Pak=True
ProjectParams.ValidateAndLog: IgnorePaksFromDifferentCookSource=False
ProjectParams.ValidateAndLog: IoStore=False
ProjectParams.ValidateAndLog: SkipIoStore=False
ProjectParams.ValidateAndLog: SkipPackage=False
ProjectParams.ValidateAndLog: Package=True
ProjectParams.ValidateAndLog: ForcePackageData=False
ProjectParams.ValidateAndLog: NullRHI=False
ProjectParams.ValidateAndLog: FakeClient=False
ProjectParams.ValidateAndLog: EditorTest=False
ProjectParams.ValidateAndLog: RunAutomationTests=False
ProjectParams.ValidateAndLog: RunAutomationTest=
ProjectParams.ValidateAndLog: RunTimeoutSeconds=0
ProjectParams.ValidateAndLog: CrashIndex=0
ProjectParams.ValidateAndLog: ProgramTargets=
ProjectParams.ValidateAndLog: ProjectPlatformBinariesPaths=[Android, E:\UE_4.26\Engine\Binaries\Android]
ProjectParams.ValidateAndLog: ProjectExePaths=[Android, E:\UE_4.26\Engine\Binaries\Android\UE4Game]
ProjectParams.ValidateAndLog: Distribution=False
ProjectParams.ValidateAndLog: Prebuilt=False
ProjectParams.ValidateAndLog: Prereqs=True
ProjectParams.ValidateAndLog: AppLocalDirectory=
ProjectParams.ValidateAndLog: NoBootstrapExe=False
ProjectParams.ValidateAndLog: RawProjectPath=D:\Tetris\Tetris - Slowa\Tetris.uproject
ProjectParams.ValidateAndLog: Run=False
ProjectParams.ValidateAndLog: ServerConfigsToBuild=Development
ProjectParams.ValidateAndLog: ServerCookedTargets=
ProjectParams.ValidateAndLog: ServerTargetPlatform=Android
ProjectParams.ValidateAndLog: ShortProjectName=Tetris
ProjectParams.ValidateAndLog: SignedPak=False
ProjectParams.ValidateAndLog: SignPak=
ProjectParams.ValidateAndLog: SkipCook=False
ProjectParams.ValidateAndLog: SkipCookOnTheFly=False
ProjectParams.ValidateAndLog: SkipPak=False
ProjectParams.ValidateAndLog: PrePak=False
ProjectParams.ValidateAndLog: SkipStage=False
ProjectParams.ValidateAndLog: Stage=True
ProjectParams.ValidateAndLog: bTreatNonShippingBinariesAsDebugFiles=False
ProjectParams.ValidateAndLog: bUseExtraFlavor=False
ProjectParams.ValidateAndLog: NativizeAssets=False
ProjectParams.ValidateAndLog: StageDirectoryParam=
ProjectParams.ValidateAndLog: AdditionalPackageOptions=
ProjectParams.ValidateAndLog: Project Params **************
InternalUtils.SafeFileExists: SafeFileExists D:\Tetris\Tetris - Slowa\Tetris.uproject=True
InternalUtils.SafeFileExists: SafeFileExists D:\Tetris\Tetris - Slowa\Tetris.uproject=True
InternalUtils.SafeFileExists: SafeFileExists D:\Tetris\Tetris - Slowa\Tetris.uproject=True
InternalUtils.SafeFileExists: SafeFileExists D:\Tetris\Tetris - Slowa\Tetris.uproject=True
Project.Cook: ********** COOK COMMAND STARTED **********
InternalUtils.SafeFileExists: SafeFileExists E:\UE_4.26\Engine\Binaries\Win64\UE4Editor-Cmd.exe=True
CommandUtils.RunCommandlet: Running UE4Editor Cook for project D:\Tetris\Tetris - Slowa\Tetris.uproject
CommandUtils.RunCommandlet: Commandlet log file is E:\UE_4.26\Engine\Programs\AutomationTool\Saved\Cook-2021.02.04-11.23.28.txt
InternalUtils.SafeFileExists: SafeFileExists E:\UE_4.26\Engine\Binaries\Win64\UE4Editor-Cmd.exe=True
CommandUtils.Run: Running: E:\UE_4.26\Engine\Binaries\Win64\UE4Editor-Cmd.exe “D:\Tetris\Tetris - Slowa\Tetris.uproject” -run=Cook -TargetPlatform=Android_Multi -fileopenlog -ddc=InstalledDerivedDataBackendGraph -unversioned -abslog=E:\UE_4.26\Engine\Programs\AutomationTool\Saved\Cook-2021.02.04-11.23.28.txt -stdout -CrashForUAT -unattended -NoLogTimes -UTF8Output
ProcessResult.StdOut: LogInit: Display: Running engine for game: Tetris
ProcessResult.StdOut: LogHAL: Display: Platform has ~ 6 GB [6441717760 / 8589934592 / 6], which maps to Smaller [LargestMinGB=32, LargerMinGB=12, DefaultMinGB=8, SmallerMinGB=6, SmallestMinGB=0)
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘AllDesktop’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Android’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Android_ASTC’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Android_DXT’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Android_ETC2’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘AndroidClient’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Android_ASTCClient’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Android_DXTClient’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Android_ETC2Client’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Android_Multi’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Android_MultiClient’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘IOSClient’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘IOS’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Linux’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘LinuxNoEditor’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘LinuxClient’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘LinuxServer’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘LinuxAArch64NoEditor’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘LinuxAArch64Client’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘LinuxAArch64Server’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Lumin’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘LuminClient’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘MacNoEditor’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Mac’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘MacClient’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘MacServer’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘TVOSClient’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘TVOS’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘WindowsNoEditor’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘Windows’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘WindowsClient’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Loaded TargetPlatform ‘WindowsServer’
ProcessResult.StdOut: LogTargetPlatformManager: Display: Building Assets For Android_Multi
ProcessResult.StdOut: LogAudioDebug: Display: Lib vorbis DLL was dynamically loaded.
ProcessResult.StdOut: LogShaderCompilers: Display: Using XGE Controller for Shader Compilation.
ProcessResult.StdOut: LogDerivedDataCache: Display: Max Cache Size: 512 MB
ProcessResult.StdOut: LogDerivedDataCache: Display: Loaded Boot cache: C:/Users/kusza/AppData/Local/UnrealEngine/4.26/DerivedDataCache/Boot.ddc
ProcessResult.StdOut: LogDerivedDataCache: Display: Pak cache opened for reading …/…/…/Engine/DerivedDataCache/Compressed.ddp.
ProcessResult.StdOut: LogDerivedDataCache: Display: Performance to C:/Users/kusza/AppData/Local/UnrealEngine/Common/DerivedDataCache: Latency=0.19ms. RandomReadSpeed=173.53MBs, RandomWriteSpeed=2.46MBs. Assigned SpeedClass ‘Local’
ProcessResult.StdOut: LogAudioCaptureCore: Display: No Audio Capture implementations found. Audio input will be silent.
ProcessResult.StdOut: LogAudioCaptureCore: Display: No Audio Capture implementations found. Audio input will be silent.
ProcessResult.StdOut: LogCook: Display: CookSettings for Memory: MemoryMaxUsedVirtual 0MiB, MemoryMaxUsedPhysical 16384MiB, MemoryMinFreeVirtual 0MiB, MemoryMinFreePhysical 1024MiB
ProcessResult.StdOut: LogCook: Display: Mobile HDR setting 1
ProcessResult.StdOut: LogCook: Display: Creating asset registry
ProcessResult.StdOut: LogCook: Display: Discovering localized assets for cultures: en
ProcessResult.StdOut: LogCook: Display: Inisetting is different for Windows Game /Script/UnrealEd.ProjectPackagingSettings StagingDirectory 0, value (Path=“C:/Users/kusza/OneDrive/Pulpit/testy”) != (Path=“C/Users/kusza/OneDrive/Pulpit/TetrisSpakowany/Nowy folder”) invalidating cook
ProcessResult.StdOut: LogCook: Display: To avoid this add blacklist setting to DefaultEditor.ini [CookSettings] Windows.Game:/Script/UnrealEd.ProjectPackagingSettings
ProcessResult.StdOut: LogCook: Display: Clearing all cooked content for platform Android_Multi
ProcessResult.StdOut: LogCook: Display: Sandbox cleanup took 0.416 seconds for platforms Android_Multi
ProcessResult.StdOut: LogCook: Display: Cooked packages 0 Packages Remain 380 Total 380
ProcessResult.StdOut: LogCook: Display: Cook Diagnostics: OpenFileHandles=160, VirtualMemory=375MiB
CommandUtils.Run: Took 52,6196527s to run UE4Editor-Cmd.exe, ExitCode=-1073741795
InternalUtils.SafeDeleteFile: SafeDeleteFile C:\Users\kusza\AppData\Roaming\Unreal Engine\AutomationTool\Logs\E+UE_4.26\Cook-2021.02.04-11.24.20.txt
InternalUtils.SafeCopyFile: SafeCopyFile E:\UE_4.26\Engine\Programs\AutomationTool\Saved\Cook-2021.02.04-11.23.28.txt C:\Users\kusza\AppData\Roaming\Unreal Engine\AutomationTool\Logs\E+UE_4.26\Cook-2021.02.04-11.24.20.txt
InternalUtils.SafeDeleteFile: SafeDeleteFile E:\UE_4.26\Engine\Programs\AutomationTool\Saved\Cook-2021.02.04-11.23.28.txt
Log.WriteException: ==============================================================================
Log.WriteException: ERROR: Cook failed.
Log.WriteException: (see C:\Users\kusza\AppData\Roaming\Unreal Engine\AutomationTool\Logs\E+UE_4.26\Log.txt for full exception trace)
Log.WriteException:
Log.WriteException: CommandletException: Editor terminated with exit code -1073741795 while running Cook for D:\Tetris\Tetris - Slowa\Tetris.uproject; see log C:\Users\kusza\AppData\Roaming\Unreal Engine\AutomationTool\Logs\E+UE_4.26\Cook-2021.02.04-11.24.20.txt
Log.WriteException: w AutomationTool.CommandUtils.RunCommandlet(FileReference ProjectName, String UE4Exe, String Commandlet, String Parameters, String& DestLogFile, Int32 ErrorLevel) w D:\Build++UE4\Sync\Engine\Source\Programs\AutomationTool\AutomationUtils\CommandletUtils.cs:wiersz 426
Log.WriteException: w AutomationTool.CommandUtils.RunCommandlet(FileReference ProjectName, String UE4Exe, String Commandlet, String Parameters, Int32 ErrorLevel) w D:\Build++UE4\Sync\Engine\Source\Programs\AutomationTool\AutomationUtils\CommandletUtils.cs:wiersz 238
Log.WriteException: w AutomationTool.CommandUtils.CookCommandlet(FileReference ProjectName, String UE4Exe, String[] Maps, String[] Dirs, String InternationalizationPreset, String[] CulturesToCook, String TargetPlatform, String Parameters) w D:\Build++UE4\Sync\Engine\Source\Programs\AutomationTool\AutomationUtils\CommandletUtils.cs:wiersz 89
Log.WriteException: w Project.Cook(ProjectParams Params) w D:\Build++UE4\Sync\Engine\Source\Programs\AutomationTool\Scripts\CookCommand.Automation.cs:wiersz 266Wrapped by AutomationException: Cook failed.
Log.WriteException: w Project.Cook(ProjectParams Params) w D:\Build++UE4\Sync\Engine\Source\Programs\AutomationTool\Scripts\CookCommand.Automation.cs:wiersz 278
Log.WriteException: w BuildCookRun.DoBuildCookRun(ProjectParams Params) w D:\Build++UE4\Sync\Engine\Source\Programs\AutomationTool\Scripts\BuildCookRun.Automation.cs:wiersz 206
Log.WriteException: w BuildCookRun.ExecuteBuild() w D:\Build++UE4\Sync\Engine\Source\Programs\AutomationTool\Scripts\BuildCookRun.Automation.cs:wiersz 39
Log.WriteException: w AutomationTool.BuildCommand.Execute() w D:\Build++UE4\Sync\Engine\Source\Programs\AutomationTool\AutomationUtils\BuildCommand.cs:wiersz 263
Log.WriteException: w AutomationTool.Automation.Execute(List1 CommandsToExecute, Dictionary2 Commands) w D:\Build++UE4\Sync\Engine\Source\Programs\AutomationTool\AutomationUtils\Automation.cs:wiersz 547
Log.WriteException: w AutomationTool.Automation.Process(String[] Arguments, StartupTraceListener StartupListener) w D:\Build++UE4\Sync\Engine\Source\Programs\AutomationTool\AutomationUtils\Automation.cs:wiersz 511
Log.WriteException: w AutomationTool.Program.MainProc(String[] Arguments, StartupTraceListener StartupListener) w D:\Build++UE4\Sync\Engine\Source\Programs\AutomationTool\Program.cs:wiersz 175
Log.WriteException: w AutomationTool.Program.<>c__DisplayClass1_0.b__2() w D:\Build++UE4\Sync\Engine\Source\Programs\AutomationTool\Program.cs:wiersz 87
Log.WriteException: w AutomationTool.InternalUtils.RunSingleInstance(Func`1 Main) w D:\Build++UE4\Sync\Engine\Source\Programs\AutomationTool\AutomationUtils\Utils.cs:wiersz 737
Log.WriteException: w AutomationTool.Program.Main(String[] Arguments) w D:\Build++UE4\Sync\Engine\Source\Programs\AutomationTool\Program.cs:wiersz 87
Log.WriteException: ==============================================================================
Program.Main: AutomationTool exiting with ExitCode=25 (Error_UnknownCookFailure)


#5

Spróbuje i napiszę czy się udało.


#6

Tutaj jest “invalidating cook”, więc to chyba o to chodzi
Coś tam się nie zgadza w ścieżkach.


#7

Myślisz, że wystarczy nie pakować tego na pulpit (zawarty u mnie w systemie w folderze OneDrive)?


#8

Spróbuj ominąć OneDrive całkowicie. Na początek spróbuj tak jak mówisz, zrobić build do np. C:/folder


#9

Po przeinstalowaniu AndroidStudio wywala mi teraz strone dokumentacji przy próbie pakowania (nawet nie jestem w stanie ustawić folderu pakowania).

Android studio zainstalowałem w C:\AndroidStudio
SDK w C:\AndroidSDK
NDK w C:\AndroidSDK\ndk
JDK w C:\AndroidSDK\jre

Przypomniałem sobie, ze nie włączyłem tego pliku SetupAndroid.bat w extras w silniku.

Próbowałem to zrobić ale nie działa, wrzucam screna:

Na poradniku, który oglądałem było powiedziane, żeby z 75 linijki usunąć “lldb;3.1”

Nie działa ani po usunięciu tego, ani po przywróceniu.

folder i plik repositories w .android dodałem.


#10

Wartości zmiennych środowiskowych, też zmieniłem na właściwe lokalizacje


#11

Zrób restart silnika a najlepiej kompa. Wejdź w Android Studio i tam w SDK manager i zobacz czy nie wywala żadnych komunikatów że coś nie gra


#12

Reset kompa nic nie zmienia. Może da sie jakoś wycofać zmiany wprowadzone przez ten plik .bat i wtedy spróbować go zrobić na nowo, musiałbym bym pewnie zrobić reinstal Unreala? To może być problemem? Bawić się w reinstal?

Tutaj SDKMenager(O to chodziło?) :


#13

Jesteś w zakładce SDK Platforms, obok jest SDK Tools.
Według mnie coś się posrało z Android Studio.

Spróbuj uruchomić oryginalny .bat bez zmieniania niczego.


#15

Screen z SDK tools


#16

Uruchomienie oryginalnego pliku .bat nic nie pomaga.


#17

.bat wywołuje następującą komendę:

call “%SDKMANAGER%” “platform-tools” “platforms;android-28” “build-tools;28.0.3” “cmake;3.10.2.4988404” “ndk;21.1.6352462”

Zobacz czy w ogóle działa Ci sdkmanager z wiersza poleceń.
Odpal sobie cmd.exe i wklep na przykład:

sdkmanager --list


#18


#19

a wpisz w konsoli:

cd C:\AndroidSDK\tools\bin

potem

sdkmanager --list

albo jak to nie wypali to:

C:\AndroidSDK\tools\bin\sdkmanager.bat --list


#20

Znowu mogę pisać.

Plik setupandroid nie działał dlatego, że była źle podana ścieżka do JDK. To znaczy, ten plik odpalał SDKMenagera, w którym było podane, że jeżeli jest ustawiona wartość zmiennej w zmiennych systemowych, to bierze ścieżkę stamtąd a jeżeli nie ma takiej zmiennej to bierze domyślną ścieżkę i ustawia wartość zmiennej. Po usunięciu zmiennej z systemu plik setupandroid jakby zadziałał (nie wiem, czy skończył działanie, bo nie pytał o zatwierdzenie licencji, w dokumentacji unreala, jest napisane, że na koncie plik pyta o zatwierdzenie licencji).

Ogólnie, wróciłem przynajmniej do punktu wyjścia (error “Exit Code=-1073741795”).

Zastanawiam się, czy nie jest to ten sam problem, który wysypywał tego .bata. W sensie domyślna lokalizacja JDK jest w (…)androidstudio\jre a w poradnikach, którymi się sugerowałem pan poradzajacy pobierał JDK(poprawnie jest JDK czy JRE?) z zewnątrz i instalował je do (…)AndroidSDK\jdk (w “poprawionej” wersji poradnika \jre) ale plik .bat, nawet tego zewnętrznego JDK nawet nie ruszał (tak mi się zdaje), a być może powinien ponieważ wersja AndroidStudio 3.5.3, która i pan poradzajacy i dokumentacja Unreala wskazuje pobrać, może mieć już przestarzałe JDK. Tu rodzi się kilka pytań:

To może być problem? Jeśli tak, to jak zmusić .bat do przemielenia tego zewnętrznego JDK ? Ewentualnie, czy da się zaktualizować JDK wbudowane w androidstudio bez aktualizacji androidstudio (czego odradza dokumentacja Unreala)?

Edit: Pakowanie nie działa ani po podaniu silnikowi ścieżki do JDK w folderze androidstudio ani po podaniu ścieżki w AndroidSDK jadnak, po podaniu tej ścieżki w logu pojawia się taki wpis :

Podsumowanie

UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogCook: Display: Mobile HDR setting 1
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogCook: Display: Creating asset registry
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogCook: Display: Discovering localized assets for cultures: en
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogCook: Display: Inisetting is different for Windows Engine /Script/AndroidPlatformEditor.AndroidSDKSettings JDKPath 0, value (Path=“C:\AndroidSDK\jdk”) != (Path=“C\AndroidStudio\jre”) invalidating cook

UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogCook: Display: To avoid this add blacklist setting to DefaultEditor.ini [CookSettings] Windows.Engine:/Script/AndroidPlatformEditor.AndroidSDKSettings

UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogCook: Display: Clearing all cooked content for platform Android_Multi
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogCook: Display: Sandbox cleanup took 0.315 seconds for platforms Android_Multi
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogCook: Display: Cooked packages 0 Packages Remain 380 Total 380
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): LogCook: Display: Cook Diagnostics: OpenFileHandles=160, VirtualMemory=359MiB
UATHelper: Packaging (Android (Multi:ASTC,DXT,ETC2)): Took 50,3440286s to run UE4Editor-Cmd.exe, ExitCode=-1073741795


Unreal Engine 4.26 zniknął mi emissivecolor na materiale