Unity Game Developer (Flightscope)


#1

Unity Game Developer poszukiwany!

:money_with_wings: Widełki: 13 000 - 21 000 PLN [UoP]
:earth_asia: Lokalizacja: Zdalnie lub stacjonarnie w Gliwicach
:point_right: Wymagania: Unity, C#, Unity3D, JS

Sprawdź szczegóły oferty: