[Unity] Omniterra, gra RTS


#1

Witam wszystkich,
28 grudnia 2016 założyłem temat na game dev o moim pomyśle na projekt gry RTS, minęły prawie 4 miesiące i chciałbym ogłosić iż Projekt Omniterra żyje i ma się dobrze, przez ten czas zgłosiło się wiele osób o rożnym stopniu zaawansowania i stworzyliśmy naszą ekipę o nazwie Beskid Games, bardzo się cieszę gdyż bez tej strony to by się nie wydarzyło, poznałem tu wiele ciekawych ludzi, wiele charakterów, przyjaciół w gronie których robię to o czym zawsze marzyłem, pracujemy ciężko nad naszą grą, każdy poświęca swój własny wolny czas aby dołożyć cegiełkę.

a teraz konkrety :slight_smile:

Omniterra gra RTS z mechaniką rozgrywki nawiązująca do hitów lat 90 (Dune2000, Red Alert2, Comand & Counquer) ale zawierająca praktyczne rozwiązania będące standardem w naszych czasach. Gra Omniterra jest grą strategiczną, z akcją osadzoną na Lodowo skalnej planecie, pozwalającą użytkownikowi przejąć kontrolę nad ustaloną z góry frakcją konstruować unikalne struktury i pokierować oddziałami pojazdów w taki sposób, aby zniszczyć wrogą bazę.

w grze dostepne będą 3 rasy

EOS – (Earth Omnitorrium Supply) pierwotnie jako międzynarodowa korporacja, stworzona została aby zajmować się wydobyciem Omnisurowca. Wynajmowała ona również strażników więziennych, którzy mieli pilnować i nadzorować wydobycie na obcym globie. Podczas awarii statku w trakcie lądowania, zorganizowała ewakuację personelu, który udał się na południowo-zachodni brzeg jeziora. Tam założyli pierwsze obozy, które szybko zaczęły być atakowane przez byłych skazańców. Tak wywiązał się między nimi konflikt. Próby negocjacji i powrotu do pierwotnego planu spaliły na panewce. Zostali wplątani w wojnę, którą dla dobra Ziemi i ludzkości, muszą wygrać.

Złomiarze – Złomiarze - frakcja byłych skazańców z różnych części świata. Większa część więźniów z
krajów Przewodzących z wyrokiem powyżej 20 lat została wykupiona przez Korporację EOS jako tania
siła robotnicza. Kiedy statek miał awarię Ci przez boczne wyjście udali się na południowy wschód od
miejsca lądowania. Formując przywódców spośród największych płatnych morderców i
zbrodniarzy wysłali ludzi aby wytoczyli propozycję do Korporacji o rozpoczęcie budowania nowego
lepszego domu oraz wysyłanie Omni surowca za opłatą. Złomiarze są nieugięci. Oni byli pomiatani.
Teraz Oni będą dyktować warunki.

Naukowcy – Frakcja naukowców którzy dzięki nowemu środowisku i całej biblioteki nowej wiedzy ze
starego świata oddziela się od reszty załogi i w konspiracji tworzy lepsze społeczeństwo oparte na
nauce, modyfikuje swoje DNA aż w końcu dokonuje Transhumanizmu i jest lepsza od rasy ludzkiej
niemal w każdym jej aspekcie. Kiedy zaś zgromadzili odpowiednią wiedzę oraz zrozumieli naturę
Omni - substancji dokonują decyzję o zastaniu Supernacją i wyzwoleniu zacofanej ludzkości na ziemi
za pomocą radykalnych - wojennych środków

[center]Omniterra – Geneza
W 2030 roku na Ziemię spadł duży deszcz meteorytów. Kosmiczne głazy uderzyły na terenie całej
północnej półkuli. Dzięki wcześniejszym obserwacjom kosmosu ludzie spodziewali się tego wydarzenia
i byli na nie dobrze przygotowani. Zarządzono ewakuację z najbardziej zagrożonych terenów.
Zniszczenia spowodowane przez meteoryty były spore w niektórych rejonach, ale jak się później
okazało była to cena, którą ludzie chętnie zapłacili w zamian za to co przybyło do nich z kosmosu.
Większość głazów miała w sobie radioaktywną substancję o konsystencji gęstej mazi. Początkowo
została ona uznana za bardzo niebezpieczną, bo żywe organizmy mające z nią bezpośredni kontakt
szybko umierały. Jednak po dokładnych badaniach substancja wykazała niezwykłe właściwości. W
temperaturze powyżej 50°C wchodzi w reakcję z azotem, wyzwalając przy tym niewyobrażalne ilości
energii. Ludzie natychmiast zmienili swój stosunek do pozaziemskiej substancji. Na początku zaczęto
ją wykorzystywać w przerobionej elektrowni atomowej jako paliwo i nazwano supersurowcem.
Okazało się, że można z niego wyprodukować 100 razy więcej energii w porównaniu do wzbogaconego
uranu. W wyniku reakcji supersurowca z azotem, którą zaczęto potocznie nazywać spalaniem powstała
nowa, nieradioaktywna substancja w stanie stałym. Nazwano ją superazotanem. Jak się później
okazało również ona stała się bardzo cenna. Zaczęto ją stapiać z ziemskimi metalami. Stopy te były
bardzo lekkie i wytrzymałe. Biorąc pod uwagę wszechstronne zastosowanie nowych surowców
kosmicznych, ludzie nadali im oficjalne nazwy. Substancję, która przyleciała w meteorytach nazwano
omnitorium, a azotan omnitorium powstały ze spalania w azocie - omnitorium II. Gdy ludzkość, zaczęławykorzystywać supersurowiec, jego zapasy szybko się zmniejszały. Wiadomo było, że trzeba zacząć
szukać omnitorium w kosmosie, ale ludzka technologia jeszcze na to nie pozwalała. Przełom nastąpił
gdy wykorzystano superazotan do budowy procesora. Osiągnął on 400 razy większą częstotliwość niż
ówczesne superszybkie procesory grafenowe. Wykorzystanie komputerów z tak szybkimi układami w
badaniach naukowych, przyczyniło się do wielu nowych odkryć. Okazało się, że oprócz czasoprzestrzeni
w której się znajdujemy istnieje również nadprzestrzeń i podprzestrzeń. Wiedza ta pozwoliła
opracować napęd nadprzestrzenny, który pozwalał się przemieszczać o tysiące lat świetlnych naszej
czasoprzestrzeni w ciągu kilku sekund. Oczywiście potrzebna była do tego spora energia, dlatego za
paliwo posłużyło omnitorium. Podprzestrzeń została wykorzystana jako kanał przesyłu informacji,
ponieważ pozwalała przenosić energię w dowolny punkt wszechświata prawie natychmiast. Z takimi
technologiami ludzie byli gotowi na podbój kosmosu i poszukiwanie omnitorium. Badając trajektorię
lotu meteorytów, które spadły na Ziemię, wyznaczono miejsce ich pochodzenia. Teleskopy
obserwujące kosmos pokazywały, że znajduje się tam gwiazda z układem planetarnym. Jednak
ponieważ odległość z Ziemi do tamtego miejsca wynosi ok 13mln lat świetlnych, nie wiadomo było, czy
widoczny obraz odpowiada aktualnej sytuacji. Dlatego w celach badawczych wysłano tam drona z
napędem nadprzestrzennym. Potrzebował on 3 lata aby dotrzeć do celu. Czas ten wynikał z
charakterystyki napędu nadprzestrzennego, którym nie można było podróżować w sposób ciągły.
Podróż była serią skoków o maksymalnej odległości 84 tyś. lat świetlnych. Same skoki były
natychmiastowe, ale po każdym z nich trzeba było odczekać 7 dni, aby czasoprzestrzeń wróciła do
naturalnego kształtu. Po dotarciu do celu dron rozpoczął obserwację i przekazał zdobyte informacje na
Ziemię przesyłem podprzestrzennym. Okazało się, że gwiazda w tym rejonie nadal istnieje i ma przy
sobie układ 3 planet. Pierwsza skalista ale bardzo gorąca, z temperaturą na powierzchni sięgającą
650°C. Druga również skalista, krążąca w strefie życia swojej gwiazdy. Z temperaturą od 10°C na
równiku do -50 na biegunach. Na większości powierzchni pokryta śniegiem. Skład atmosfery planety
okazał się być podobny do ziemskiego: 69% azotu, 30%tlenu i 1% innych gazów. Planeta jest dobrze
stabilizowana przez 2 księżyce. Jej oś obrotu jest prostopadła do orbity, po której krąży wokół gwiazdy.
Takie ułożenie powoduje, że pory roku na planecie się nie zmieniają, a dzień i noc są zawsze równe i
trwają po 10 godzin. Jednak najważniejszy był fakt, że są tam bogate złoża omnitorium. Trzecia
planeta układu okazała się być gazowym gigantem podobnym do Jowisza. Po otrzymaniu informacji z
drona, nadano nazwy nowym ciałom niebieskim. Gwiazdę nazwano Sabitarius, pierwszą planetę
Almutahar. Druga z racji podobieństwa do Ziemi i zasobów omnitorium otrzymała nazwę Omniterra.
Trzecią planetę nazwano Gabar. Natychmiast podjęto też działania w kierunku wysłania ekspedycji na
Omniterrę i eksploatacji znajdujących się tam złóż supersurowca. Powstała w tym celu
międzynarodowa korporacja o nazwie Earth’s Omnitorium Supply, w skrócie EOS. Rozpoczęto budowę
wielkiego statku kosmicznego. Dzięki zaangażowaniu wszystkich państw na Ziemi, misja została
przygotowana w czasie jednego roku. W międzyczasie udoskonalono napęd nadprzestrzenny. Teraz
można było wykonać skok o 144,5tyś lat świetlnych, a oczekiwanie na regenerację czasoprzestrzeni po
takim skoku wynosiło 8 dni. W praktyce oznaczało to, że podróż na Omniterrę zajmie dwa lata zamiast
trzech. Ochotników do podróży i podjęcia pracy przy wydobyciu omnitorium na nowej planecie było
sporo, ale niewystarczająco. Dlatego korporacja EOS wraz z rządami państw podjęła decyzję o wysłaniu
na misję również więźniów, którzy za swoja pracę nie otrzymają wynagrodzenia. Jedyną ich zapłata
będzie żywność i rzeczy materialne potrzebne do funkcjonowania w nowym świecie. W taki oto sposób
z Ziemi na planetę Omniterra został wysłany ogromny statek-matka, którego załoga składała się z
czterech grup: pracowników korporacji, więźniów, strażników więziennych oraz dużego zespołu
naukowców, prowadzącego badania nad omnitorium. Po dwóch latach statek dotarł do celu. Zespół
badawczy przeanalizował powierzchnię planety, by znaleźć najlepsze miejsce na lądowanie. Wybrano
do tego celu duże zamarznięte jezioro. Miało ono dobrą lokalizację ponieważ znajdowało się w
bezpiecznej, ale tez niezbyt dużej odległości od bogatych złóż supersurowca. Lądowanie przebiegło bezproblemów, jednak lód na jeziorze okazał się mniej wytrzymały niż przewidywano. Kilka minut po
posadzeniu statku dwie z czterech stóp na których stał, zapadły się pod powierzchnię jeziora. Stało się
tak ponieważ lód w tych miejscach nie był jednolity, ale miał warstwy, pomiędzy którymi było
powietrze. Statek częściowo oparł się na swojej podstawie i życiu pasażerów nic ni zagrażało. Niestety
systemy bezpieczeństwa w więziennej części uległy uszkodzeniu. Więźniowie szybko zorientowali się
w sytuacji i wydostali z cel, zabijając część strażników. Wybuchła panika. Wszyscy zaczęli uciekać ze
statku. Więźniowie uciekli na południowy wschód od statku, a większość pozostałych na południowy
zachód. Tak powstały dwa obozy na planecie Omniterra. Na początku więźniowie myśleli, że
pracownicy korporacji zostali jednak w statku, dlatego się do niego nie zbliżali. Podobnie ludzie w
obozie korporacji EOS myśleli, że kryminaliści okupują statek matkę i nie zapuszczali się tam. Dopiero
po kilku tygodniach obozy były już na tyle zorganizowane by wysyłać zwiadowców i zaobserwować jak
naprawdę wygląda sytuacja. Ludzie korporacji wysłali na Ziemię wiadomość o zaistniałej sytuacji.
Szybko dostali odpowiedź z której nie byli zadowoleni. Na Ziemi zapasy omnitorium prawie się
wyczerpały i nie ma go już na tyle, aby wysłać kolejny statek z pomocą. Dopóki pierwszy transport
supersurowca nie dotrze na ziemie, obóz EOS musi sobie radzić sam. Więźniowie skontaktowali się z
pracownikami korporacji przekazując swój plan na życie, na nowej planecie. Powiedzieli, że chcą tu
założyć swoje niezależne państwo i wysyłać omnitorium na Ziemię za opłatą. Ci którzy chcą, mogą do
nich dołączyć, a ci którzy się sprzeciwią zostaną wyeliminowani. Pracownicy korporacji woleli trzymać
się pierwotnego planu wydobycia supersurowca i odrzucili warunki więźniów. Tak zaczął się konflikt,
który trwa już prawie dwa lata. Obydwa obozy walczą ze sobą. Z czasem więźniów zaczęto nazywać
Złomiarzami, ponieważ zawsze zbierali złom z pola walki, aby go przerobić. Ze statku matki można
wysyłać kapsuły z ładunkami omnitorium na Ziemię. Jednak stoi on pusty. Żaden obóz nie chce
ryzykować zajęcia statku, aby nie wywiązała się na jego terenie bitwa, co mogłoby prowadzić do
uszkodzeń. Zarówno EOS jak i Złomiarze wiedzą, że przed zajęciem statku trzeba wyeliminować
przeciwników, a do tego potrzeba wojska i technologii.[/center]

Naszym celem jest stworzenie:
3 grywalnych ras
3 kampanii ze wspólna historią (jak w warcraft3)
Trybu Wielu graczy
Edytor map

Dorzucam kilka modeli aby pokazać poziom produktu w jaki celujemy.

Pamiętasz te stare strategie ?? uważasz że wniesiesz coś wartościowego do naszej ekipy, Beskid Games jest otwarte dla ludzi którzy mają ambicje i zapał, dołącz do nas, do ludzi którzy to hobby traktują na poważnie.

Kontakt: rekrutacja.beskidgames@gmail.com


#2

Witam,

Postaramy się systematycznie prezentować materiały z gry, dziś kilka konceptów i rener galaktyki w której znajduje się planeta Omniterra :slight_smile:

Pozdrawiamy.


#3

Zachęcamy do śledzenia naszych postępów na FB i TW

https://www.facebook.com/BeskidGames/

https://twitter.com/BeskidGames

Wszystkich chętnych do współpracy prosimy o kontakt.