Unity wszystkie obiekty sa czarne


#1

próbowałem zdziałać coś z shadergraph w tym celu zrobiłem nowy projekt hdrp, za każdym razem gdy zrobię nową scene i dodam jakikolwiek obiekt, “kolory są przekłamane” :l
tak to wygląda górna scena która generuje sie wraz z nowym projektem a na dole scena którą dodaje, na obu są dwa obiekty z tymi samymi materiałami,


sprawdzałem na kilku wersjach unity (2020/2019lts/2019.03) wszędzie to samo…
w momencie gdy ustawie metaliczność na 1 (dla całej powierzchni modelu) wszystko renderuje się poprawnie tak jak "“metaliczny obiekt” z odbiciami w momencie ustawienia na 0 wychodzą takie buble jak pokazałem

ahm dolny obraz z góry jest po dodaniu kilku mask :smiley: w shadergraph ,
normalnie bez tej maski wygląda to tak (tak samo wygląda z unity shaderem HDRP/Lit


#2

to naprawiłem dodając obiekt defaultSceneRoot, z okienka HD Render Pipeline Wizard
teraz pozostał mi niefajny efekt zanikania kolorów w scene View, podczas oddalania kamery od obiektów wszystko robi się białe


#3

za każdym razem gdy zrobię nową scene i dodam jakikolwiek obiekt, “kolory są przekłamane”

Sprawdź ustawienia światła, przy nowych scenach auto-generate jest odznaczone, dlatego kolory nie są takie normalne.


#4

zanikanie kolorów samo sie naprawiło po kilku uruchomieniach unity , nie mam pojęcia jak.
natomiast dziwne zachowanie kolorów (jak pokazałem na ss) było powodowane brakiem obiektu defaultSceneRoot (wygenerowanego automatycznie z okienka HD Render Pipeline Wizard) w scenie (po jego dodaniu kolory wyświetlały się poprawnie)