[Warszawa] Backend Game Developer, 8-15k


#1

:nerd_face: Backend Game Developer
:money_with_wings: 8 000 - 15 000 PLN net
:earth_africa: Immersion Sp. Z.o.o. | ul. Ciszewskiego 15, Warszawa

:point_right: Wymagania:
:arrow_right: C#/.NET/Node.js/Python :small_orange_diamond::small_orange_diamond::small_orange_diamond::small_orange_diamond:
:arrow_right: Linux (Debian) :small_orange_diamond::small_orange_diamond::small_orange_diamond::small_orange_diamond:
:arrow_right: Amazon AWS / GCP / Azure / Photon Engine :small_orange_diamond::small_orange_diamond::small_orange_diamond:

Aplikuj bezpośrednio przez link poniżej :arrow_heading_down:
:fire: http://bit.ly/2TFaZPp :fire: