WebGL


#1

Renderowanie grafiki przy pomocy GPU z poziomu przeglądarki WWW.

Source: skill_webgl_id